Doe mee met het onderzoek Mijn Kwaliteit van Leven

Mijn Kwaliteit van Leven

Hoe gaat het met u? Wilt u ook (dat uw ouders) zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Kunt u op dit moment leven op een manier die bij u, uw levenssituatie en uw gezondheid past? Wordt u gehinderd door veranderingen in de zorg en/of het ouder worden? Denkt u ook wel eens: “Ik wil mijn kwaliteit van leven verbeteren?” Kunt u daarbij wel enige ondersteuning gebruiken?

Dan wijs ik u graag op de vragenlijst en het persoonlijk overzicht van Mijnkwaliteitvanleven.nl.
Mijn kwaliteitvanleven.nl is voor mensen die door het ouder worden belemmeringen ervaren, een chronische ziekte of beperking hebben en/of mantelzorgers. Daarmee krijgt u onder andere inzicht in uw situatie. Tegelijk doet u mee aan een landelijk onderzoek.

Wilt u direct meedoen aan dit onderzoek? Volg dan deze link: https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/meedoen

Door u aan te melden bij dit platform kunt u met de online vragenlijst uw eigen situatie in beeld brengen. Daarmee krijgt u helder in beeld hoe u uw woon- en leefsituatie kunt aanpassen om langer thuis te kunnen wonen. De vragen zijn gericht op het dagelijkse leven, gezondheid en hoe u uw zorg en omgeving daarbij waardeert.

Mijnkwaliteitvanleven.nl helpt u onder woorden te brengen wat voor u belangrijk is. Dit is belangrijk om goed in gesprek te gaan met uw familie, zorgverlener, de gemeente of ons senioren servicebureau Engels & Van Hummel.

Vervolgens krijgt u uw persoonlijke overzicht, Mijn Kwaliteitsmeter.

Kijk op persoonlijke begeleiding of praktische hulp voor meer informatie over de verschillende vormen van ondersteuning die Engels & Van Hummel u kan bieden om de kwaliteit van uw dagelijks leven te verbeteren. Hier kunt u lezen wat wij concreet voor u kunnen doen om uw leven aangenamer te maken. Wij werken in alle plaatsen in de regio Gooi en Vechtstreek.

Met vriendelijke groet,

 

Rob van Hummel
Partner bij Engels & Van Hummel

Hoarding of verzamelzucht

Verzamelen is van alle tijden en van alle leeftijden. Kinderen houden zich al bezig met het verzamelen van voetbalplaatjes en barbiepoppen en ouderen op hun beurt met het verzamelen van antiek, boeken, dieren, kranten of schoenen. De meeste mensen hebben hun verzamelwoede in de hand en houden hun collectie op peil. Als ze er toch niet helemaal zelf uit komen, huren ze een personal organizer in om orde op zaken te stellen. Als het verzamelen echter volledig uit de hand is gelopen, spreken we van hoarding of verzamelzucht.

 

Sommige mensen verzamelen zo veel dat het huis niet meer leefbaar is. Bij mensen die lijden aan hoarding of verzamelzucht leidt hun ongetemde verzamelwoede niet zelden tot volgepakte, vervuilde huizen en soms ook verwaarlozing. Soms gaat dit zo ver, dat deze mensen een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Een bijkomend effect is dat familie of hulpverleners, zoals de wijkverpleging, niet meer over de vloer durven of mogen komen.

 

Thuisbegeleiding
Engels & Van Hummel kunnen ook hier als personal organizer een rol spelen. In dit soort gevallen bieden wij thuisbegeleiding. Meestal worden wij ingeschakeld door verontruste kinderen, maatschappelijk werk, de wmo of de wijkverpleging.

 

We starten dan met een kennismakingsgesprek met de cliënt, als het kan in aanwezigheid van de persoon of instantie die ons het eerst heeft benaderd. Om de verzamelwoede te doorbreken, gaan wij vervolgens tactvol en rustig om met de cliënt en gaan we eerst eens overleggen hoe we het probleem het best kunnen aanpakken.

 

In de beginfase investeren wij in het opbouwen van een vertrouwensband met de cliënt. Is het contact en het vertrouwen eenmaal gerealiseerd, dan beginnen we met het beetje voor beetje weer leefbaar maken van woning. In overleg met de cliënt en met diens medewerking wordt alles door ons opgeruimd en schoongemaakt. Het is onze ervaring dat zo’n traject om het huis weer leefbaar te krijgen gemiddeld 3 tot 6 maanden duurt.

 

De eindfase
Na verloop van tijd ontstaat er ruimte om, naast het proces van opruimen en schoonmaken, ook weer leuke dingen te doen. Onze cliënten ervaren namelijk al vrij snel opluchting en krijgen weer zin in het leven en het ondernemen van (nieuwe) dingen. Het resultaat van dit alles is een tevreden cliënt, die blij is dat hij weer rustig slaapt en zich veilig en prettig kan bewegen in z’n woning, waar hij ook weer bezoek kan ontvangen.

 

Als de woning weer leefbaar is, en ook het contact met de familie en/of de hulpverlening is hersteld, evalueren we het proces en bespreken we met de cliënt en diens omgeving hoe we de hulpverlening en thuisbegeleiding kunnen continueren, zodat het resultaat blijvend is.

“Nutteloze ouderen snakken naar aandacht”

Hoogleraar langdurige zorg en dementie Anne-Mei The stelt in het interview in de Volkskrant van zaterdag 22 oktober 2016 dat ouderen opzien tegen het nog resterende leven en door onvoldoende zorg en aandacht eerder geneigd zijn te zoeken naar hulp bij zelfdoding bij wat je een voltooid leven zou kunnen noemen. Ouderen hebben vaak het gevoel dat ze er niet meer bij horen, er niet meer toe doen, nutteloos zijn geworden. Ze voelen zich wanhopig en overbodig.

 

In het krantenartikel pleit Anne-Mei voor betere zorg, die vooral breder zou moeten zijn en waarin ruimte is voor meer persoonlijke aandacht. We zouden als samenleving onder ogen moeten zien dat veel ouderen geen onderdeel vormen van de groep zogenaamd gelukkige ouderen die we vaak in reclames zien en dat eenzaamheid, lijden, kwetsbaarheid, sociaal isolement en aftakeling onderdeel uitmaken van het leven.
Zij pleit voor het organiseren van een netwerk rondom ouderdom, met zowel zorg op maat als tijd en ruimte voor persoonlijk contact.

 

Twee dagen later publiceren Hugo Borst en Carin Gaemers een manifest. In het manifest stellen Hugo en Carin dat te veel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen niet structureel de zorg krijgen die zij zo hard nodig hebben. Door gebrek aan aandacht zijn te veel verpleeghuisbewoners veroordeeld tot een monotoon bestaan.
Zij roepen alle politieke partijen op eensgezind hun verantwoordelijkheid te nemen en zo snel mogelijk goede zorg voor alle kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen te waarborgen. Nu en in de toekomst.

Actiz, de brancheorganisatie van zorgondernemers, prijst het zorgmanifest van Borst en hoopt dat het de politiek zal wakker schudden. “Na alle veranderingen en bezuinigingen wordt het tijd dat er een keerpunt komt”, zegt woordvoerder Bernadet Naber.

 

Engels & Van Hummel durft de stelling aan dat veel ouderen in Nederland, zowel binnen als buiten de verpleeghuizen, niet de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. Goed dat anderen dit nu ook zien en roepen. Wij constateren dat dagelijks in de praktijk. Dat is nu precies de reden dat wij vorig jaar ons senioren servicebureau zijn gestart. Wij leveren maatwerk, luisteren naar de ouderen zelf en geven wij veel persoonlijke aandacht aan onze cliënten.

 

Ook onze dienstverlening, hoewel betaalbaar, kost geld. Nu betalen de ouderen het vaak zelf, of hun kinderen. Maar, zoals Hugo en Carin in hun manifest zeggen: “Ouderenzorg is geen schadepost maar een kwestie van fatsoen. Het is geen politiek thema maar een algemeen belang.” Het is daarom tijd om te investeren in de ouderenzorg, vindt ook Jacqueline Joppe, vicevoorzitter van ActiZ. Zodat, als ouderen het niet (helemaal) zelf kunnen betalen, er een potje is (hoger Wmo budget?) waardoor ze wel de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben en verdienen.

Maatwerk

De zorg in Nederland is een keurslijf geworden. Er is te weinig ruimte voor individuele keuzes en particulier initiatief. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in zijn vandaag gepubliceerde advies ‘Verlangen naar samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit’. De RVS pleit er onder meer voor dat zorg en ondersteuning meer toegesneden worden op individuele noden en wensen.

 

Juist daarom is het fijn dat wij maatwerk bieden! Betrouwbare en betaalbare hulp op maat, op basis van persoonlijke wensen en behoeften van onze klanten, liefdevol en altijd met een glimlach.

 

Waarom wij veel voor u kunnen betekenen

Op 25 april 2016 maakte het ANP bekend dat één op de tien Nederlanders niet beschikt over een sociaal netwerk waar men een beroep op kan doen voor hulp of ondersteuning. Bij ouderen en mensen met een beperking is dat één op de vijf. Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) maandag bekendgemaakt op basis van de nieuwste cijfers over de zorg.

BBscUWK
Engels & Van Hummel biedt ondersteuning aan ouderen, hun kinderen en mantelzorgers. Wij zijn er zeker ook voor alleenstaande ouderen en voor ouderen die geen kinderen hebben of kinderen waarmee ze geen contact (meer) hebben. Zoals we ook ondersteuning bieden aan ouderen, wiens kinderen in het buitenland wonen. Betrouwbare en betaalbare hulp op maat. Wij bieden een breed scala aan diensten, speciaal voor ouderen die geen beroep kunnen doen op de Wmo of het PGB. Liefdevol en met begrip voor uw persoonlijke omstandigheden.