Groeiende behoefte aan dienstverlening bij lage- en middeninkomens

maart 28, 2016 Rob van Hummel No comments exist

Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak
Anders dan de leegloop van verzorgingshuizen misschien doet vermoeden groeit de behoefte aan een passende dienstverlening voor senioren. Zo blijkt uit een onderzoek van ING. Ouderen met hoge(re) inkomens kunnen gebruik maken van nieuwe particuliere woonzorgconcepten. De groep met lage(re) inkomens wordt bediend door woningcorporaties en de meer traditionele zorgaanbieders.

Een groot deel van de ouderen valt echter “tussen de wal en het schip” en wordt niet of onvoldoende bereikt. Deze groep blijft weliswaar langer zelfstandig wonen, of keert weer terug naar huis, maar het aanbod van diensten aan huis is nog niet goed georganiseerd en aantrekkelijke alternatieve woonzorgoplossingen zijn vaak nog onvoldoende voorhanden. Vaak kunnen zij geen beroep doen op de WMO of het PGB. Niet alleen door de strengere regels ten aanzien van de eigen financiële situatie, maar ook omdat er sprake is van forse bezuinigingen als gevolg van lagere budgeten voor de zorg.

 

Vernieuwing nodig
Drie aanjagers zorgen ervoor dat er de komende jaren vernieuwing nodig is:

1. Veranderende vraag: de “nieuwe” oudere kan en wil zoveel mogelijk zelfstandig leven met ondersteuning op maat. Hij krijgt daardoor meer grip op zijn leven(skwaliteit). De nieuwe oudere is vitaler, welvarender en woont vaker zelfstandig (niet zelden zonder partner) dan de vorige generaties ouderen. Een groeiend aantal ouderen is kinderloos, heeft kinderen die op afstand wonen, kinderen die het zelf (te) druk hebben of heeft een problematische relatie met hun kinderen. De nieuwe oudere is ook vaker bereid te betalen voor diensten die het langer thuis wonen mogelijk maken.

2. Veranderende zorg: zorg, begeleiding en ondersteuning buiten de instelling nemen in belang toe. De overheid trekt zich terug en vraagt meer eigen verantwoordelijkheid van ouderen zelf en hun kinderen.

3. Snelle technologische vernieuwing: nieuwe technieken maken nieuwe zorgvormen mogelijk. Acceptatie van ICT-toepassingen en een toenemend gebruik van internet onder ouderen stimuleren de innovatie.

 

Passende dienstverlening
Engels & Van Hummel heeft deze ontwikkelingen eind 2014 zien aankomen en de markt grondig in kaart gebracht. Vanuit het besef dat ouderen vaker en langer thuis wonen. Deels omdat ze dit zelf graag willen, soms ook noodgedwongen, omdat ze (nog) niet in aanmerking komen voor de juiste indicatie of omdat verzorgingstehuizen de deuren (moeten) sluiten en ze dus weer ergens anders moeten gaan wonen.

 

Met ons veelzijdige dienstenpakket kunnen wij juist deze groep senioren – die buiten de boot dreigt te vallen – en hun kinderen of mantelzorgers ontzorgen, waardoor ze in staat zijn met wat meer comfort op een prettige manier thuis te (blijven) wonen.

 

Om dit te bewerkstelligen, werken wij samen met partijen in de regio, de gemeente en de wijk. In veel gevallen hebben wij daarbij de rol van casemanager. Zo begeleiden wij ouderen terug naar huis, bijvoorbeeld na een revalidatie als gevolg van een ongeval, operatie of ziekte. Dan zorgen wij ervoor dat zij thuiszorg krijgen en regelen wij dat de huisarts, een verpleegkundige en/of een schoonmaakster regelmatig langskomen. Ook zorgen wij er (soms zelf) voor dat er voorzieningen worden getroffen om het verblijf in de woning veiliger en comfortabeler te maken.

 

In andere gevallen ondersteunen en begeleiden wij ouderen op specifieke terreinen, zoals het opruimen van de woning, kleine klussen of het maken van een nalatenschapsdossier. Ook kunnen ouderen bij ons terecht om te leren omgaan met een mobiele telefoon, tablet en/of computer, zodat zij het contact met familie, vrienden en hulpverleners zelfstandig kunnen onderhouden en niet geïsoleerd raken.

 

Allemaal diensten, die elkaar versterken en het zelfstandig wonen van ouderen makkelijker en plezieriger maakt. Voor ons staat de klant hierbij voorop. Beslissingen worden altijd in overleg met de ouderen zelf en – indien aanwezig – hun kinderen genomen, zodat deze aansluiten bij hun wensen en behoeften. Wij voelen ons betrokken bij de situatie van ouderen en bieden betrouwbare en betaalbare hulp op maat.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.