Hoarding of verzamelzucht

oktober 27, 2016 Rob van Hummel

Verzamelen is van alle tijden en van alle leeftijden. Kinderen houden zich al bezig met het verzamelen van voetbalplaatjes en barbiepoppen en ouderen op hun beurt met het verzamelen van antiek, boeken, dieren, kranten of schoenen. De meeste mensen hebben hun verzamelwoede in de hand en houden hun collectie op peil. Als ze er toch niet helemaal zelf uit komen, huren ze een personal organizer in om orde op zaken te stellen. Als het verzamelen echter volledig uit de hand is gelopen, spreken we van hoarding of verzamelzucht.

 

Sommige mensen verzamelen zo veel dat het huis niet meer leefbaar is. Bij mensen die lijden aan hoarding of verzamelzucht leidt hun ongetemde verzamelwoede niet zelden tot volgepakte, vervuilde huizen en soms ook verwaarlozing. Soms gaat dit zo ver, dat deze mensen een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Een bijkomend effect is dat familie of hulpverleners, zoals de wijkverpleging, niet meer over de vloer durven of mogen komen.

 

Thuisbegeleiding
Engels & Van Hummel kunnen ook hier als personal organizer een rol spelen. In dit soort gevallen bieden wij thuisbegeleiding. Meestal worden wij ingeschakeld door verontruste kinderen, maatschappelijk werk, de wmo of de wijkverpleging.

 

We starten dan met een kennismakingsgesprek met de cliënt, als het kan in aanwezigheid van de persoon of instantie die ons het eerst heeft benaderd. Om de verzamelwoede te doorbreken, gaan wij vervolgens tactvol en rustig om met de cliënt en gaan we eerst eens overleggen hoe we het probleem het best kunnen aanpakken.

 

In de beginfase investeren wij in het opbouwen van een vertrouwensband met de cliënt. Is het contact en het vertrouwen eenmaal gerealiseerd, dan beginnen we met het beetje voor beetje weer leefbaar maken van woning. In overleg met de cliënt en met diens medewerking wordt alles door ons opgeruimd en schoongemaakt. Het is onze ervaring dat zo’n traject om het huis weer leefbaar te krijgen gemiddeld 3 tot 6 maanden duurt.

 

De eindfase
Na verloop van tijd ontstaat er ruimte om, naast het proces van opruimen en schoonmaken, ook weer leuke dingen te doen. Onze cliënten ervaren namelijk al vrij snel opluchting en krijgen weer zin in het leven en het ondernemen van (nieuwe) dingen. Het resultaat van dit alles is een tevreden cliënt, die blij is dat hij weer rustig slaapt en zich veilig en prettig kan bewegen in z’n woning, waar hij ook weer bezoek kan ontvangen.

 

Als de woning weer leefbaar is, en ook het contact met de familie en/of de hulpverlening is hersteld, evalueren we het proces en bespreken we met de cliënt en diens omgeving hoe we de hulpverlening en thuisbegeleiding kunnen continueren, zodat het resultaat blijvend is.