“Nutteloze ouderen snakken naar aandacht”

oktober 25, 2016 Rob van Hummel

Hoogleraar langdurige zorg en dementie Anne-Mei The stelt in het interview in de Volkskrant van zaterdag 22 oktober 2016 dat ouderen opzien tegen het nog resterende leven en door onvoldoende zorg en aandacht eerder geneigd zijn te zoeken naar hulp bij zelfdoding bij wat je een voltooid leven zou kunnen noemen. Ouderen hebben vaak het gevoel dat ze er niet meer bij horen, er niet meer toe doen, nutteloos zijn geworden. Ze voelen zich wanhopig en overbodig.

 

In het krantenartikel pleit Anne-Mei voor betere zorg, die vooral breder zou moeten zijn en waarin ruimte is voor meer persoonlijke aandacht. We zouden als samenleving onder ogen moeten zien dat veel ouderen geen onderdeel vormen van de groep zogenaamd gelukkige ouderen die we vaak in reclames zien en dat eenzaamheid, lijden, kwetsbaarheid, sociaal isolement en aftakeling onderdeel uitmaken van het leven.
Zij pleit voor het organiseren van een netwerk rondom ouderdom, met zowel zorg op maat als tijd en ruimte voor persoonlijk contact.

 

Twee dagen later publiceren Hugo Borst en Carin Gaemers een manifest. In het manifest stellen Hugo en Carin dat te veel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen niet structureel de zorg krijgen die zij zo hard nodig hebben. Door gebrek aan aandacht zijn te veel verpleeghuisbewoners veroordeeld tot een monotoon bestaan.
Zij roepen alle politieke partijen op eensgezind hun verantwoordelijkheid te nemen en zo snel mogelijk goede zorg voor alle kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen te waarborgen. Nu en in de toekomst.

Actiz, de brancheorganisatie van zorgondernemers, prijst het zorgmanifest van Borst en hoopt dat het de politiek zal wakker schudden. “Na alle veranderingen en bezuinigingen wordt het tijd dat er een keerpunt komt”, zegt woordvoerder Bernadet Naber.

 

Engels & Van Hummel durft de stelling aan dat veel ouderen in Nederland, zowel binnen als buiten de verpleeghuizen, niet de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. Goed dat anderen dit nu ook zien en roepen. Wij constateren dat dagelijks in de praktijk. Dat is nu precies de reden dat wij vorig jaar ons senioren servicebureau zijn gestart. Wij leveren maatwerk, luisteren naar de ouderen zelf en geven wij veel persoonlijke aandacht aan onze cliënten.

 

Ook onze dienstverlening, hoewel betaalbaar, kost geld. Nu betalen de ouderen het vaak zelf, of hun kinderen. Maar, zoals Hugo en Carin in hun manifest zeggen: “Ouderenzorg is geen schadepost maar een kwestie van fatsoen. Het is geen politiek thema maar een algemeen belang.” Het is daarom tijd om te investeren in de ouderenzorg, vindt ook Jacqueline Joppe, vicevoorzitter van ActiZ. Zodat, als ouderen het niet (helemaal) zelf kunnen betalen, er een potje is (hoger Wmo budget?) waardoor ze wel de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben en verdienen.