OVER ONS

Wat zullen we hier over ons zeggen? Wij zijn Caroline Engels en Rob van Hummel, gewone mensen, net als u. Levenspartners en sinds 2015 ook zakenpartners. Als maatschappelijke ondernemers in de Gooi en Vechtstreek vinden we het belangrijk om na te denken over hoe we de wereld om ons heen willen vormgeven en hoe we in onze regio met elkaar willen omgaan. Engels & Van Hummel biedt betrouwbare en betaalbare hulp aan senioren en mensen die door persoonlijke omstandigheden ondersteuning nodig hebben - voor korte of langere tijd.

Wij zijn dit initiatief gestart, omdat we constateerden dat de samenleving aan het veranderen is. Senioren worden gestimuleerd om langer thuis te blijven, of willen dat zelf graag. Nederland telt begin 2017 3,1 miljoen 65-plussers, waarvan 700.000 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren nog verder stijgen. Van deze laatste groep wonen ongeveer 100.000 ouderen in verpleegtehuizen. Ongeveer 500.000 80-plussers wonen zelfstandig.

Tegelijkertijd is de zorg met ingang van 2015 behoorlijk veranderd en is het niet meer vanzelfsprekend dat iedereen de zorg of hulp krijgt die men eigenlijk nodig heeft. Voor ouderen in verpleegtehuizen zal de zorg en persoonlijke aandacht, gelet op de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde begroting, verbeteren. Voor de veel grotere groep zelfstandig wonende ouderen liggen er geen concrete plannen. Deze groep ouderen moet dus steeds vaker de regie in eigen hand nemen. In die situatie is het niet zo gemakkelijk om op een prettige manier hulp aan huis te krijgen van mensen met wie u een persoonlijke klik heeft, die u kunt vertrouwen en op wie u voor verschillende werkzaamheden een beroep kunt doen.

Geïnspireerd door eigen ervaringen en door wat we horen en zien als we om ons heen kijken, willen wij graag van betekenis zijn voor senioren en mensen die door omstandigheden de grip op hun leven (tijdelijk) even kwijt zijn. U bepaalt op welke wijze wij kunnen bijdragen, of het nu gaat om persoonlijke begeleiding of praktische hulp. Wij willen laten zien en voelen hoe het samen anders kan. Betaalbare en betrouwbare hulp, die je niet snel ergens anders vindt.

Het belangrijkste voor ons is dat de kwaliteit van uw leven toeneemt en u weer rust, ruimte en opluchting ervaart. Een tevreden klant en een gelukkig mens, daar gaat het ons om!